Selen

Selen

Selen är ett mineralämne som vi får i oss via kosten. Mängden selen i jorden påverkar hur mycket selen som finns i maten.

Kroppen innehåller 13–30 mg selen. Det tillhör gruppen mineralämnen som kallas essentiella spårämnen. Selen finns i blodplättarna, sköldkörteln, levern, njurarna, hjärtat och musklerna.

Vad gör selen för kroppen?

Selen är en antioxidant som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress.

Dessutom har selen en rad andra effekter: 

• Selen bidrar till att bibehålla hår och naglar normala 
• Selen bidrar till immunsystemets normala funktion 
• Selen bidrar till sköldkörtelns normala funktion 
• Selen bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress
• Selen bidrar till normal spermatogenes

Selen bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress

Selen är bundet till proteinerna i kroppen, som är en del av kroppens eget antioxidantförsvar. Ett exempel på en antioxidant som produceras i kroppen och behöver selen för att fungera är glutationperoxidas. Glutationperoxidas är nödvändigt för att förhindra att fettet i kroppen härsknar. Därför kan intag av selen bidra till att skydda cellerna mot oxidativ stress.

Selen i kosten

Det rekommenderade intaget av selen är 40–50 µg/dag. Fisk och skaldjur är bra selenkällor, även spannmål kan innehålla selen. Mängden selen beror på hur mycket selen som finns i jorden där spannmålet, som används till mat för människor och djur, odlas. Den övre gränsen för intag är satt till 300 µg per dag.

Kosttillskott med selen:

Kosttillskott med selen: