Vitaminer

Vitaminer

Vitaminer är livsnödvändiga, organiska ämnen som kroppen inte kan bygga själv. Vi får i oss vitaminer via kosten och det  finns idag tretton kända livsnödvändiga vitaminer. 

Ordet vitamin kommer från latinets ”vita” som betyder liv. En god hälsa kräver att vi får i oss vitaminer regelbundet.

De olika vitaminerna är A, C, D, E, K och åtta olika B-vitaminer

A-, D-, E- och K-vitamin är fettlösliga, medan övriga är vattenlösliga. Skillnaden är viktig eftersom det säger något om hur lätt ett överskott av vitaminer utsöndras eller lagras av kroppen.
Fettlösliga vitaminer kan lagras i lever och fettvävnad. De vattenlösliga är svåra att lagra i kroppen, med undantag av B12-vitamin som kan lagras i levern i mer än 4 år.

Vitaminer måste tillföras genom kosten

Den gemensamma nämnaren för alla vitaminer är att de måste tillföras kroppen genom kosten. Undantaget är D-vitamin som också kan produceras i huden när den exponeras för UV-strålar från solen.

Vitaminernas utseende och effekt varierar. Varje vitamin har en bestämd biologisk funktion. Frukt och grönsaker är vitaminrika livsmedel. Fisk är en bra källa till D-vitamin. Om man äter en rekommenderad kost får man således i sig tillräckligt av de flesta vitaminerna. Om man vid vissa tidpunkter inte äter en sammansatt kost eller äter lite mat kan det vara nödvändigt att ta kosttillskott i tillägg till maten.

Vitaminernas funktioner

Vitaminerna är uppbyggda på olika sätt och har olika verkan i kroppen:

• Många av kroppens olika kemiska processer kräver vitaminer för att fungera normalt, däribland ämnesomsättningen som vi behöver för att kroppen ska omsätta mat till energi. Många av B-vitaminerna, som niacin, pantotensyra, riboflavin, tiamin, B12-vitamin, B6-vitamin, samt C-vitamin, bidrar till en normal energiomsättning
• C- och E-vitamin fungerar båda som antioxidanter i kroppen genom att de bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress
• A-vitamin bidrar till att bibehålla normal synförmåga
• A-vitamin, B12-vitamin, B6-vitamin, folat, C- och D-vitamin bidrar til immunsystemets normala funktion
• K-vitamin bidrar tillsammans med D-vitamin till att bibehålla en normal bensstomme

Solskensvitamin

D-vitamin kallas ofta för solskensvitaminet eftersom kroppen kan producera D-vitamin när den utsätts för UV-strålar från solen. Årstidsvariationer, solkräm, inomhusaktiviteter, stigande ålder, mörk hudfärg och kläder leder dock till att den här D-vitaminkällan begränsas.

D-vitaminproduktionen via huden är således sällan tillräcklig, speciellt på vintern, och därför rekommenderas ett regelbundet intag av fet fisk i kosten. Äldre personer som sällan är ute i dagsljus bör få D-vitamintillskott (10 μg/dag) i tillägg till kosten, medan spädbarn bör få tillskott med 10 μg D-vitamin per dag från 4 veckors ålder. Detta är i överensstämmelse med gällande riktlinjer.

EU har satt toleransgränsen för dagligt intag av D-vitamin till 100 µg, men man måste upp i doser på 50–100 mg om dagen innan vitaminen blir giftig.

Dokumenterade effekter

D-vitamin har en rad dokumenterade effekter:

• D-vitamin bidrar till normalt upptag/utnyttjande av kalcium och fosfor
• D-vitamin bidrar till normala kalciumnivåer i blodet
• D-vitamin bidrar till att bibehålla normala ben (skelettet)
• D-vitamin bidrar till att bibehålla normal muskelfunktion
• D-vitamin bidrar till att bibehålla normala tänder
• D-vitamin bidrar till immunsystemets normala funktion
• D-vitamin spelar en roll i celldelningsprocessen

Vitaminer för huden

B-vitaminerna niacin och riboflavin bidrar tillsammans med A-vitamin till att bibehålla normal hud.
C-vitamin bidrar till normal kollagenbildning, som har betydelse för hudens normala funktion. Kollagen är en byggsten i hudens bindväv som är viktig för hudens struktur och styrka.