VitaeLab köpvillkor

VitaeLab köpvillkor

VitaeLab säljer kosttillskott direkt hem till dig på prenumeration.

Prenumeration och köptrygghet

VitaeLab AB ("VitaeLab") säljer kosttillskott på prenumeration. Prenumerationerna är individanpassade och har ingen bindningstid eller uppsägningstid. Du kan när som helst pausa, ändra eller säga upp prenumerationen. Slå en signal till kundservice eller skicka en e-post till info@vitaelab.se med ditt ärende och kundnummer, namn och adress så löser vi det.

Trygg e-handel

VitaeLab AB är certifierad av Trygg e-handel, det betyder att du kan känna dig trygg och säker när du handlar av oss. Trygg e-handels uppgift är att skydda dig som konsument och endast stabila och seriösa e-butiker kan bli certifierade. För att läsa mer om Trygg e-handel och dina rättigheter som konsument kan du besöka www.tryggehandel.se. VitaeLab AB certifikat hittas på www.tryggehandel.se/butik/959

Leverans

Vi sänder våra leveranser per post. Våra leveranser av kosttillskott innehåller dagsdoser för 60 dagar. Din beställning kommer hem i brevlådan inom två veckor efter att vi har mottagit din beställning. Försändelsen sänds som brev till din hemadress och är smal nog att passa i din brevlåda och i de flesta brevinkast. Faktura ligger med i försändelsen. Därefter mottar du en försändelse var åttonde vecka, förutsatt att du ej meddelar annat. Vid eventuell leveransförsening har du som kund all rätt att häva köpet utan kostnad, om du inte godkänner en ny föreslagen leveranstid. Vi levererar endast till adresser i Sverige.

Betalning

Alla priser är inkl. moms. Faktura sänds med din leverans och du har 25 dagar på dig att betala från fakturadatum. Förfallodatum är angivet på fakturans första sida.

Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift. Blir vi sedan tvungna att låta saken gå till inkasso kan även avgifter samt dröjsmålsränta tillkomma.

Porto

Porto tillkommer med 39 kronor per försändelse. Är ni flera i samma hushåll som prenumererar, sampackar vi produkterna (så långt det är möjligt) och ni betalar fortfarande bara en portoavgift. Detsamma gäller om du beställer för flera månader samtidigt.

Att beställa online

Våra erbjudanden gäller endast personer över 18 år. Annars behöver man målsmans tillstånd för att beställa från oss. Kom ihåg att ange födelseår.

Ångerrätt

Du är skyddad av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att meddela kundservice detta inom 14 dagar från den dag du mottar varan. Kundservice nås på nedan angivet telefonnummer, e-postadress och kontaktformulär. Ett standardformulär för att utöva din ångerrätt finns även på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, vilket kan skrivas ut och skickas per post till kundtjänst. Om du utövar din ångerrätt ska du senast inom 14 dagar skicka tillbaka obruten och felfri produkt till oss på adressen angiven på produktförpackningen. Återbetalning av det belopp som du har betalat kommer att ske inom 14 dagar från den dag kundservice tog emot ditt meddelande om att avtalet frånträtts. Återbetalning kommer att ske till ditt bankkonto.
Utebliven betalning godtas inte som uppsägning.

VitaeLab följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

Retur/Delretur

Du har rätt att returnera oöppnade produkter inom 14 dagar efter du mottagit dem. Ta gärna kontakt med kundservice innan du returnerar dem. Returadressen står på alla produktaskar. När vi får tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad, återinsättas det belopp du har betalat samt porto på ditt bankkonto. Om du har beställt flera varor än den du har returnerat betalar vi dock inte tillbaka porto (detta beror på att kostnaderna är samma oavsett hur många varor man har beställt).

Det är inte tillåtet att returnera varorna genom rekommenderat brev.

Reklamation

VitaeLab AB följer gällande bestämmelser i konsumentköplagen (1990:932). Det innebär att du har rätt att reklamera en vara under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället och du meddelar oss detta inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet. Meddelande om reklamation ska skickas till kundservice via e-post eller kontaktformulär som anges nedan. Rätten till reklamation upphör enligt lag tre år efter att kunden har tagit emot varan eller då utgångsdatum har passerats. Om det blir en tvist som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden. VitaeLab AB följer alltid deras rekommendationer.

Klagomål

Om du vill göra ett klagomål gällande ditt köp ska du kontakta kundservice. Om vi inte tillsammans kan hitta en lösning kan du ta hjälp av konsumentverket och deras oberoende vägledning

Återbetalning

Om du häver köpet, har du rätt att återfå erlagd betalning inom 14 dagar från den dag vi mottog meddelandet. Om vi företar en omleverans eller avhjälpande av felet vid reklamation ska eventuella fraktkostnader återbetalas inom 14 dagar från den dag vi mottog den reklamerade varan.

Personuppgifter

Vi behandlar alla kunders personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här eller kontakta kundservice.

Marknadsföring

Kunden godkänner att VitaeLab AB kan använda olika former av kommunikation till dig, bl.a. brev telefon, e-post och SMS för att informera om eller marknadsföra våra produkterbjudanden. Om du inte önskar att få erbjudanden från VitaeLab AB under prenumerationstiden eller efter det att prenumerationen har upphört, kan du tacka nej till detta genom att kontakta Kundservice.

Priser

Våra priser inkluderar moms och gäller tills ny prislista utkommer. För aktuella priser hänvisas till vår webbplats: www.vitaelab.se.

Villkorsändringar

VitaeLab har rätt att ensidigt ändra prenumerationsvillkoren. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 14 dagar efter det att ändrade prenumerationsvillkor har meddelats dig via sms, e-post, brev eller telefon utifrån de uppgifter som du lämnat vid tecknandet av prenumerationen. Om VitaeLab skulle göra väsentliga förändringar i villkoren har du som kund rätt att avbryta din prenumeration i förtid.

Övrigt

VitaeLab AB förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan part.

Uppsägning och tvist

Om tvist föreligger mellan VitaeLab AB och kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall ska tvisten avgöras av allmän behörig domstol i Sverige.

Kundservice

Du når kundservice på telefon 0771-21 07 00 måndag - fredag klockan 08.30–16.30. Övriga tider tar talsvar hand om ditt samtal. Du kan också använda kontaktformuläret på www.vitaelab.se/Kundcenter, eller skicka ett e-postmeddelande till info@vitaelab.se. Kundservice har stor erfarenhet av våra produkter och kan därför lätt svara på frågor om dem och hur de fungerar för just dig och din situation. Kundservice kan också hjälpa dig att skräddarsy en prenumeration som passar för dig. Välkommen att ställa frågor, risa och rosa. Vi vill att du ska vara nöjd med oss och kosttillskotten!

Medlemskap

• VitaeLab är medlem i branschföreningen Svensk Egenvård, som verkar för en seriös utveckling av hälsobranschen.
• VitaeLab är också medlem i Svensk Distanshandel, som har stränga regler för medlemskap. Svensk Distanshandel verkar för att distanshandel är en seriös och kundvänlig distributionsform. SDH-märket ger köptrygghet när du handlar på distans.
• VitaeLab är även medlem i branschföreningen Swedma, som är bransch- och intresseorganisationen för de företag och organisationer som arbetar med direkt och datadriven marknadsföring.

VitaeLab AB följer svensk affärssed och lagar samt Livsmedelsverkets regler för kosttillskott.

Prova NYA VitaePro - ännu mer effektiv för leder!

Prova NYA VitaePro - ännu mer effektiv för leder!

VitaePro har förnyats och innehåller ingredienser med effekt på flera funktioner i kroppen, bland annat muskler och leder. Nu innehåller VitaePro även Boswellia serrata som gör kosttillskottet ännu mer effektivt för lederna.

Introduktionserbjudande: Endast 159 kr för första paketet + Collagen Forte som gåva!

Prova NYA VitaePro - ännu mer effektiv för leder!

VitaePro - nu ännu bättre för leder!
Introduktionserbjudande:

  1. Halva priset - 159 kr första 50 dagarna! 
kr 318,00 kr 159,00

VitaePro innehåller ingredienser med effekt på:

1) LEDER

  • VitaePro innehåller Boswellia serrata som bidrar till att hålla lederna bekväma.

2) MUSKLER

  • VitaePro innehåller vitamin D som bidrar till att bibehålla normal muskelfunktion.

3) MINSKAD TRÖTTHET

  • VitaePro innehåller vitamin B12 och C som bidrar till att minska trötthet och utmattning.

4) IMMUNSYSTEM

  • VitaePro innhåller vitamin B12, C, D och selen som bidrar till att bibehålla immunsystemets normala funktion.

5) HJÄRTA

  • VitaePro innhåller omega 3-fettsyrorna DHA och EPA som bidrar till hjärtats normala funktion (vid 250 mg DHA/EPA per dag).

6) SKYDDAR CELLERNA

  • VitaePro innehåller antioxidanterna selen samt vitamin C och E som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress.