VitoMaris® - omega 3 och vitaminer

VitoMaris® - omega 3 och vitaminer

VitoMaris® med K2-vitamin, miljövänlig omega-3 samt D- och E-vitamin.

Introduktionserbjudande:
Halva priset för 50 dagar. Ordinarie pris 259 kr.

VitoMaris® - omega 3 och vitaminer

Kosttillskott med K2, D- och E-vitamin och miljövänlig omega-3. Introduktionserbjudande:
Halva priset för 50 dagar. (259 kr)

kr 259,00 kr 129,00

Miljövänlig omega 3

Miljövänlig omega 3

Omega 3-källan i VitoMaris är Friend of the Sea certifierad, vilket garanterar säkra och hållbara fiskemetoder som skyddar ekosystemet.

Till VitoMaris har vi valt en omega 3-källa som är garanterat miljövänlig. Detta vet vi eftersom källan vi använder är certifierad med Friend of the Sea.

Noggrann kontrollering

Friend of the Sea är en ideell organisation som har som mål att bevara våra marina miljöer. Produkterna och deras ursprung granskas av oberoende internationella certifieringsorgan, mot noggranna och strikta kriterier från Friend of the Sea. Endast produkter från fiskebestånd som inte är överexploaterade kan bli certifierade.

VitoMaris med miljövänlig omega 3

VitoMaris innehåller calamari (bläckfisk), en miljövänlig och bärkraftig källa till omega 3. Med Friend of the Sea certifieringen vet vi att vår leverantör uppfyller miljömässigt godkända fiske- och produktionsmetoder som skyddar ekosystemet.

Certifieringen innebär bland annat att:

  • Inga GMO-modifierade råvaror används
  • Råvarorna kommer från ett hållbart fiske
  • Råvarorna är spårbara
  • Leverantören uppfyller höga krav om socialt ansvarstagande

Miljövänliga fiskemetoder

Certifieringen betyder bland annat att vi inte bedriver rovfiske eller fiske på arter som är utsatta och inte heller påverkar havsbotten eller andra marina miljöer negativt. Det betyder att vi följer hårda miljökrav och strikta regler för både fiske och produktion.