VitaePro Plus - kvalitetssäkrad för idrottare

VitaePro Plus - kvalitetssäkrad för idrottare

VitaePro Plus har certifierats av Informed-Sport, vilket innebär att produkten är kvalitetssäkrad för idrottare. VitaePro Plus är ett av de första varumärkena inom kosttillskott på den svenska marknaden som har uppfyllt kraven och fått den internationellt erkända Informed-Sport certifieringen.

VitaePro Plus har kvalitetssäkrats för idrottare!

Nu har VitaePro Plus blivit certifierad av Informed-Sport och är därmed kvalitetssäkrad för idrottare. VitaePro Plus har, i tillägg till vår egen strikta kvalitetskontroll med analyser och tester, uppfyllt kraven till och fått den internationellt erkända certifieringen, som ett av de första varumärkena på den svenska marknaden inom kosttillskott.

Vad innebär Informed-Sport?

Informed Sport-programmet är ett oberoende och externt kontrollsystem där produkten analyseras fortlöpande. Programmet drivs av LGC, ett analyslaboratorium baserat i England, som är världsledande inom anti-dopinganalyser med över 30 års erfarenhet inom området.

För att en produkt ska kunna certifieras, görs det initialt en noggrann kontroll och bedömning av produktens tillverkningsprocess. Denna fas innefattar bland annat att ett flertal hårda kriterier måste uppfyllas och flera tester görs. Om en produkt går igenom och är inne i Informed Sport-programmets kontrollsystem, och genom detta har fått sin certifiering, så görs det därefter noggranna tester på varje tillverkad produktsats (batch). Testerna säkerställer att produkten inte innehåller några ämnen som är förbjudna inom idrott så att den kan godkännas innan försäljning till kunder påbörjas.

Vill du veta mer om Informed-Sport, läs mer på www.informed-sport.com