VL_Hero_Block_Packages_NO_35682_1200x600.png

Villkor för bonusprogrammet

Här hittar du information om villkoren till VitaeLabs bonusprogram

Medlemskap

Som abonnemangsskund hos VitaeLab är du automatiskt med i vår medlemsklubb.

Du får bonuspoäng på dina köp som du kan använda på ett urval av kosttillskott och andra produkter.
Medlemskapet är personligt, och kan inte utnyttjas av andra än dig som medlem. Om du inte vill vara med i medlemsklubben så kontakta kundservice via telefon eller e-post och avanmäl dig.

Medlemsklubbens nuvarande innehåll, villkor, poängsystem och annan information publiceras här på hemsidan.

Samla bonuspoäng

Alla inköp av kosttillskott ger poäng, samt att vi ger bonuspoäng för värvning av nya medlemmar. Produkter som köpts via butiker/apotek, gåvor, gratisprodukter och bonusprodukter ger inte poäng. För gällande bonuspoäng per produkt, se översikt på sidan Samla bonuspoäng. Du hittar ditt bonussaldo på din senaste faktura eller genom att kontakta kundservice.

Giltighet av bonuspoäng

Oanvända bonuspoäng som är äldre än 3 år kommer att raderas. Saldot uppdateras varje månad.

Använda bonuspoäng

Kunder med aktiv prenumeration kan använda bonuspoäng för att ta ut bonusprodukter. Produktutbudet uppdateras kontinuerligt och kan variera beroende på säsong. För att se översikten över bonusprodukter och hur många poäng de kostar, se översikten på sidan Använd bonuspoäng. För att beställa en bonusprodukt, kontakta kundservice via telefon eller e-post. VitaeLab reserverar sig vid de tillfällen där en produkt blir slutsåld eller om omständigheter uppstår som hindrar oss från att erbjuda en produkt under en kortare eller längre period.

Leverans av bonusprodukter

Bonusprodukterna kommer att levereras med din nästa ordinarie leverans. På så sätt undviker du extra porto. Om du vill ha dina bonusprodukter direkt, och inte i din ordinarie leverans, så tillkommer porto.

Vid uppsägning av abonnemang

Om du säger upp ditt abonnemang hos VitaeLab och har innestående bonuspoäng så behåller du medlemskapet i vår klubb i 3 år efter uppsägning, såvida du själv inte vill avsluta medlemskapet tidigare eller fortsätta som medlem även efter dessa 3 år. Om ditt bonussaldo överstiger 10 000 poäng kommer ditt bonussaldo att sänkas till 10 000 poäng 60 dagar efter uppsägningen av ditt abonnemang. Om du blir kund igen under dessa tre år, kommer ditt konto att återaktiveras. Ditt startsaldo är då lika med de återstående bonuspoängerna. Efter utgången av treårsperioden raderas saldot i sin helhet, såvida inte du har informerat kundtjänst om att du vill behålla ditt medlemskap.

Felaktig registrering av poäng

VitaeLab förbehåller sig rätten att hålla inne eller radera bonuspoäng som är felaktigt registrerade på medlemmens konto. VitaeLab förbehåller sig också rätten att minska bonussaldot för obetalda fakturor.

Personuppgifter

VitaeLab bryr oss om våra kunders integritet och säkerställer att all behandling av personuppgifter överensstämmer med gällande lagar. Du kan läsa mer om registrering och behandling av personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

Erbjudanden och information

Som medlem i medlemsklubben accepterar du att få information och erbjudanden via brev, e-post, SMS, telefon eller liknande om bonuspoängsmöjligheter, saldo och produkter från VitaeLab. Fullständig och registrerad medlemsinformation kan endast användas för marknadsföring och för kommunikation inom ramen för gällande lagstiftning.

Du kan enkelt reservera dig mot mottagande av marknadsföring genom att följa de instruktioner vi tillhandahåller för varje elektronisk kommunikation eller genom att kontakta kundservice.

Allmänna bestämmelser

VitaeLab förbehåller sig rätten att ändra nuvarande medlemsvillkor, inklusive för de redan intjänade bonuspoängen, och att säga upp eller ersätta medlemsklubben med en månads varsel. Information om ändringar kan också erhållas genom att kontakta kundservice.

Om klubben måste avvecklas av juridiska skäl, domstolsbeslut eller annan typ av förbud som utarbetats av myndigheter, kan klubben avslutas med omedelbar verkan.

Medlemmen samtycker i att meddelanden om medlemsklubben, inklusive ändringar av villkor, kan göras elektroniskt.

VitaeLab har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter till medlemmarna till en annan juridisk person (bolag), till exempel i samband med en omorganisation av programmet eller en företagsreorganisation.

Vid eventuella tvister beträffande tolkningen av medlemsvillkoren i VitaeLabs medlemsklubb gäller svenska lagar.

Klicka här för att komma tillbaka till bonusprogrammet