VL_ALL_1200x600_Fordelene_med_fysisk_aktivitet_Vitaelab.jpg

Därför är fysisk aktivitet så viktigt

Vinsterna med regelbunden fysisk aktivitet är många och stora. Bättre livskvalitet, kognition, stämningsläge och fysisk kapacitet – och lägre risk för många sjukdomar.

Människan är byggd för rörelse. Regelbunden fysisk aktivitet påverkar de flesta av kroppens organ och vävnader, vilket på olika sätt kan bidra till förbättrad hälsa och funktion.

Rekommendationer kring fysisk aktivitet och stillasittande

Fysisk aktivitet främjar hälsa, ger överskottsenergi och är ett väldokumenterat verkningsmedel i förebyggande och behandling av flertalet olika diagnoser och tillstånd. Det föreligger överbevisande dokumentation om hälsovinster vid regelbunden fysisk aktivitet i alla åldersgrupper. Rekommendationerna kring fysisk aktivitet och stillasittande är gemensamma för de nordiska länderna, och är i sin tur baserade på internationella rekommendationer. Rekommendationerna syftar till att minska risken för sjukdomar kopplade till kosthåll, fysisk aktivitet och stillasittande.

Rekommendationer för vuxna och äldre.

Vuxna och äldre bör vara fysiskt aktiva minst 150 minuter med moderat intensitet per vecka eller minst 75 minuter med hög intensitet per vecka. Du kan också variera mellan moderat och hög intensitet.
En ökad dos ger större vinst. För att uppnå ytterligare hälsovinster bör vuxna och äldre utöva upp till 300 minuter fysisk aktivitet i moderat intensitet. Även här kan du variera mellan olika nivåer av intensitet.
Övningar som ger ökad muskelstyrka till stora muskelgrupper bör utföras två eller fler gånger i veckan.
Äldre med nedsatt rörlighet rekommenderas dessutom att göra balansövningar och styrketräning tre eller fler gånger i veckan för att stärka balansen och reducera risken för fall.
Reducera stillasittande.


Generellt råds friska äldre till att följa rekommendationerna för vuxna. Detta gäller särskilt rådet om att bli mer fysiskt aktiv i vardagen. Äldre som inte kan följa råden på grund av nedsatt funktionsnivå eller sviktande hälsa, rekommenderas att vara så fysiskt aktiva som deras hälsotillstånd tillåter. Intensiteten kan ökas genom att gå i trappor eller backar som gradvis blir brantare. Andra former av konditionsträning, som kan vara ett alternativ till promenader, kan vara exempelvis simning, dans och cykling.
Kom ihåg att all rörelse är positiv. Vardagsaktiviteter så som hus- och trädgårdsarbete, trappgång, aktiv transport och regelbundna pauser i skol- och arbetsdagen, är viktiga för att reducera stillasittande och öka aktiviteten.