D-vitamin

D-vitamin

D-vitamin bidrar till normalt upptag/utnyttjande av kalcium.

Forskarna känner till tretton olika vitaminer i dag. Fyra av dem är fettlösliga och resten är vattenlösliga. D-vitamin tillhör den fettlösliga gruppen.

Skillnaden är viktig eftersom den berättar om näringsämnet utsöndras från kroppen eller om det lagras i celler och organ. Fettlösliga vitaminer lagras i levern så att de finns i reserv om det uppstår vitaminbrist i kroppen.

A-vitamin, D-vitamin, E-vitamin och K-vitamin är fettlösliga. Dessa vitaminer binder fett och upptas i blodet via tarmen.

Bra för musklerna

Att ha välfungerande muskler är viktigt för att kunna hålla sig aktiv och rörlig genom hela livet. Vitamin D bidrar till att bibehålla en normal muskelfunktion.

D-vitamin bidrar till att bibehålla normalt skelett och normala tänder

D-vitamin bidrar till normalt upptag/utnyttjande av mineralen kalcium, som också är viktigt för att bibehålla normalt skelett och normala tänder. Människan består av ca 1 kilo kalcium, och kalcium är en av de viktigaste byggstenarna i skelettet.

Ett tillräckligt intag av D-vitamin bidrar till normala kalciumnivåer i blodet.D-vitamin bidrar också till normalt upptag/utnyttjande av ett annat viktigt mineral i kroppen, fosfor. Det är viktigt att få i sig tillräckligt med D-vitaminer hela livet för att bevara skelettet när man blir äldre.

Solskensvitaminet

Kroppen kan själv producera D-vitamin när den utsätts för solljus. Ändå är bildandet av D-vitamin i huden med hjälp av solljus inte alltid tillräckligt i europeiska länder, särskilt under vintermånaderna.

Pigmenterad hud

Människor med starkt pigmenterad hud har större problem med att producera D-vitamin. Orsaken är att deras pigment, melaninet, konkurrerar med D-vitaminproduktionen.Man kan inte få en överdos av D-vitamin från solljuset.

D-vitamin spelar en roll i celldelningsprocessen

Celldelningen i kroppen är grunden för tillväxt och nybildning av vävnad. D-vitamin spelar en roll i celldelningsprocessen.

Visste du att …

Relativt stora delar av befolkningen har otillfredsställande D-vitaminnivåer i blodet (under 50 nmol/l). I de flesta grupper ökar denna andel under vinterhalvåret.
Källa: Norska Helsedirektoratet.  

Kosttillskott med Vitamin D:

Kosttillskott med Vitamin D: