Faktasidor

VL_VL_ALL_1200x526_1907_Facts_Betaclucans_Yeast_Cubes.jpg

Betaglukaner

Betaglukaner finns på flera olika platser i naturen, till exempel i träd och växter, i alger och svamp samt även i olika typer av jäst och bakterier.

Betaglukaner är kolhydrater som består av långa kedjor av glukosmolekyler som är sammanlänkade på ett sådant sätt att de inte bryts ned av matsmältningssystemet.

Det finns många olika betaglukaner

Betaglukaner är en viktig del av uppbyggnaden och strukturen hos organismer i växt- och svampriket. En betaglukan från en typ av organism är inte desamma som en betaglukan från en annan sorts organism. Detta beror på att glukosmolekylerna är sammansatta på väldigt olika sätt i de olika organismerna, i vissa bildar de långa linjära kedjor medan de i andra är sammanlänkade i mer komplexa och förgrenade strukturer.

Betaglukan från bakjäst

Betaglukanet som vi hittar i bakjäst (Saccharomyces cerevisiae) är en så kallad beta-1,3/1,6-glukan, som är en ganska stor och grenad molekyl och en viktig beståndsdel i cellväggen hos jästcellen. Sammansättningen av denna betaglukan är väldigt lik sammansättningen av betaglukaner som finns i andra jästsorter och i bakterier som är skadliga för djur.

Immunsystemet hos djur har därför under evolutionen lärt sig att känna igen denna molekyl och tolkar den som ett tecken på infektionsrisk, även om molekylen i sig själv är helt harmlös. Detta resulterar i att immunsystemet ökar beredskapen så att det står bättre rustat att bekämpa eventuella inkräktare.

Norskt betaglukan™

Betaglukanet som finns i bakjäst kan isoleras från jästceller genom speciella rensningstekniker. Det var norska forskare vid Universitetet i Tromsö som var först med detta och på 1980-talet utvecklade de vad vi idag känner igen som ”norskt betaglukan” (NBG®).

Betaglukanet användes inledningsvis i fiskfoder för att öka infektionsmotståndet hos odlad fisk och så småningom även för andra djur (gris och fåglar) inom uppfödning, samt även för djur inom idrott (hästar) samt husdjur (hundar). Det är en förfinad version av denna betaglukanprodukt som idag används i kosttillskott för människor och som har godkänts av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) under den så kallade ”Novel Food”-regleringen.

ImmunoPlus

  • Norskutvecklat kosttillskott med Norsk betaglukan™ (NBG®) och daglig dos av selen, vitamin C och D.
  • Selen, samt vitamin C och D bidrar till att upprätthålla ett normalt immunsystem.

Erbjudande: -50% på första paketet

Nu endast 129,00 259,00

För immunsystemet: Mineralet selen samt vitaminerna C och D bidrar till att bibehålla ett normalt immunsystem. Skyddar mot oxidativ stress: Antioxidanterna selen och vitamin C bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress. Norsk betaglukan™ har dokumenterad kvalitet och är godkänt som Novel Food.